ที่อยู่: 133/43 หมู่ที่ 2 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์: (+66) 38 021 666-9
แฟกซ์: (+66) 38 021 665
อีเมล์: sidapap@rayongppe.com